Program edukacyjny dzieci i młodzieży

W ramach programu edukacyjnego dzieci i młodzieży po raz kolejny pracownicy naszego Centrum spotkali się z uczniami klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie.

Tym razem spotkanie odbyło się na terenie naszego Centrum w Sali multimedialnej. Naszych gości przywitała Pani Dyrektor Wioletta Śląska - Zyśk.

 

Pani Dyrektor Wioletta Śląska - Zyśk wita gości na prelekcji ze zdrowego odżywiania. Na zdjęciu dziecie ze Szkoły podstawowej nr 3 w Olsztynie.

Pani Dyrektor w towarzystwie dzieci i grona pedagogicznego słucha wykłądu Pani Dietetyk

Spotkanie przeprowadziła  Pani Danuta Piasecka dietetyk z naszego Centrum. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych. Pani Danusia przeprowadziła pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się jak należy się odżywiać, aby być zdrowym, w jaki sposób zapobiegać infekcjom, jakie znaczenie dla naszych organizmów ma ruch i uprawianie sportu. Na zakończenie spotkania dzieci rozwiązały quiz o zdrowiu, a trzy osoby, której najlepiej odpowiedziały na wszystkie pytania otrzymały nagrody.

W drugiej części spotkania Pana Adam Zaczek – ratownika medycznego Izby Przyjęć przedstawił  zasady udzielania pierwszej pomocy. W ramach usystematyzowania wiedzy teoretycznej z zakresu udzielania pomocy zostały przeprowadzone ćwiczenia na fantomie. Każdy uczeń mógł poćwiczyć i sprawdzić jak ciężko jest wykonać  resuscytację krążeniowo – oddechową.

Pan ratownik medyczny pokazuje dzieciom jak prawidłowo wykonac resustytacje krązeniowo - oddechową.

Dzieci ćwiczą na fantomie jak robić uciski klatki piersiowej.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały pogadanki i zadawały pytania. Zdobyły wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.