ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ Z OŚRODKIEM REHABILITACJI DZIENNEJ

Kontakt:

Gabinet lekarski 89 532 29 18

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 11

Sekretarki medyczne 89 532 29 48

Pracownia Fizjoterapii 89 532 29 54

Rejestracja na rehabilitację w godz. 9:00 - 13:00 pod nr 89 532 29 11

 

Powstał w celu zapewnienia kompleksowego leczenia chorych na schorzenia układu oddechowego jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego i operacyjnego, prowadzonego na oddziałach pulmonologicznym, onkologicznym i torakochirurgicznym.

Rehabilitacja pulmonologiczna zmniejsza objawy chorobowe, zapobiega powikłaniom i trwałym zmianom w układzie oddechowym. Poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny i funkcjonalny oraz jakość życia. Stanowi kontynuację leczenia schorzeń ostrych jak zapalenia płuc i opłucnej w celu zapobiegania zrostom opłucnowym, włóknieniu płuc. Zajmuje się profilaktyką zaostrzeń chorób przewlekłych jak POChP, astma oskrzelowa czy rozstrzenie oskrzeli.

Postępowanie rehabilitacyjne jest także stosowane po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej (operacje nowotworów płuc, zmniejszenia objętości płuc, przeszczepu płuc). Elementy rehabilitacji oddechowej znajdują też zastosowanie w leczeniu chorych, u których zaburzenia oddechowe współistnieją z innymi chorobami, takimi jak deformacje klatki piersiowej, kręgosłupa, choroby nerwowo-mięśniowe czy otyłość.

Coraz częściej pacjentami oddziału są chorzy z rakiem płuca, nie tylko po całkowitej czy częściowej resekcji płuca, ale również po chemio - i radioterapii. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.

Uzupełnieniem działalności szpitalnej rehabilitacji pulmonologicznej jest rehabilitacja ogólnoustrojowa  w Ośrodku Rehabilitacji Dzienne, z którego mogą korzystać pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu.

 

Ćwiczenia ogólnousprawniające wykonywane przez pacjentów