ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 721 68 16 wew. 816

Gabinety lekarskie  89 721 68 18 wew. 818

Sekretarka medyczna 89 532 29 47  wew. 947

Sala intensywnej terapii -  89 721 68 24 wew. 824

Lekarz anestezjolog 789 809 726

 

To wyspecjalizowany oddział zajmujący się podtrzymywaniem funkcji życiowych oraz leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności oddychania i krążenia.

Dysponuje czterema stanowiskami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, które umożliwiają leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia i wymagających ciągłego monitorowania funkcji życiowych. Sprzęt i wyposażenie należą do najnowocześniejszych technologii medycznych.

Bezpośrednia dostępność stanowisk intensywnej terapii zapewnienia kompleksową i fachową opiekę nad pacjentami. Usytuowanie oddziału umożliwia sprawną komunikację z blokiem operacyjnym, izbą przyjęć, pracowniami diagnostycznymi oraz innymi oddziałami szpitalnymi.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

  • kwalifikacja do znieczulenia oraz prowadzenie znieczulenia chorych poddawanych zabiegom operacyjnym
  • diagnostyka i leczenie chorych z potencjalnie odwracalną wydolnością narządów, którzy wymagają monitorowania i wspomagania funkcji życiowych.

 

oaiit