ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 532 29 00 wew. 816

Gabinety lekarskie  89 532 29 00 wew. 818

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 00 wew. 810

Sekretarka medyczna 89 532 29 47  wew. 947

Sala intensywnej terapii -  89 532 29 00 wew. 824

 

To wyspecjalizowany oddział zajmujący się podtrzymywaniem funkcji życiowych oraz leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności oddychania i krążenia.

Dysponuje czterema stanowiskami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, które umożliwiają leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia i wymagających ciągłego monitorowania funkcji życiowych. Sprzęt i wyposażenie należą do najnowocześniejszych technologii medycznych.

Bezpośrednia dostępność stanowisk intensywnej terapii zapewnienia kompleksową i fachową opiekę nad pacjentami. Usytuowanie oddziału umożliwia sprawną komunikację z blokiem operacyjnym, izbą przyjęć, pracowniami diagnostycznymi oraz innymi oddziałami szpitalnymi.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

  • kwalifikacja do znieczulenia oraz prowadzenie znieczulenia chorych poddawanych zabiegom operacyjnym
  • diagnostyka i leczenie chorych z potencjalnie odwracalną wydolnością narządów, którzy wymagają monitorowania i wspomagania funkcji życiowych.

 

oaiit