BLOK OPERACYJNY

Na głównym Bloku Operacyjnym specjaliści wykonują zabiegi operacyjne oraz wszystkie czynności poprzedzające zabieg, towarzyszące mu i niezbędne zaraz po jego zakończeniu. Dzięki utrzymaniu Bloku w stanie stałego pogotowia operacyjnego zorganizowanego w taki sposób, aby w razie nagłej potrzeby personel, instrumentarium, bielizna i sprzęt były przygotowane do bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego – możliwe jest przeprowadzenie ich w trybie planowym, jak i ostrym. Tu odbywa się również planowanie zabiegów operacyjnych, gdzie konieczna jest współpraca bloku operacyjnego z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii oraz wszystkimi oddziałami zabiegowymi wykonującymi zabiegi na bloku operacyjnym.

 

blok operacyjny