IZBA PRZYJĘĆ

Kontakt:

Tel. 89 532 29 33
Ca?odobowo

 

Piel?gniarka Koordynuj?ca:

Ma?gorzata Olkowska ? licencjat ratownictwo medyczne, specjalizacja z piel?gniarstwa ratunkowego, kurs kwalifikacyjny z piel?gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

Harmonogram przyj??:

07:00 - 13:00 - przyjmujemy pacjent?w na oddzia?y przyj?cia planowe- z miejscem uzgodnionym przez lekarza kieruj?cego i pacjent?w w trybie nag?ym tj. pacjent?w skierowanych z pomocy dora?nej i pacjent?w ze skierowaniem, z nieuzgodnionym wcze?niej terminem przyj?cia.

Ca?odobowo przyj?cia nieplanowe - pacjenci przyjmowani s? przez lekarza dy?urnego izby przyj??.

 

PACJENCI ZE SKIEROWANIEM DO SZPITALA POWINNI ZABRA? ZE SOB?:

Dokument b?d?cy podstaw? przyj?cia do szpitala:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego (lub innego specjalisty) lub kart? informacyjn?   wypisu ze szpitala zawieraj?c? wpis kieruj?cy pacjenta do naszej plac?wki;                            
  • dokument potwierdzaj?cy to?samo??;    
  • dokumentacj? leczenia ? wyniki bada?, zdj?cia RTG klatki piersiowej, clomid informacyjne dotycz?ce przebytego leczenia.

DODATKOWO:

Przy przyj?ciu do szpitala wskazane jest posiadanie pi?amy, szlafroka, r?cznika, obuwia domowego, obuwia antypo?lizgowego do u?ytku w kabinie prysznicowej oraz przybor?w toaletowych itp. Pacjenci mog? zabra? ze sob? dres, z kt?rego b?d? korzysta? w ci?gu dnia.

 

izba