KLINIKA PULMONOLOGII

Kontakt:

Koordynator Kliniki 89 532 29 85

Zastępca Koordynatora Kliniki 89 532 29 17

Gabinet lekarski 89 532 29 28

Gabinet lekarski 89 532 29 64

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 44

Sekretarki medyczne 89 532 29 31

Ośrodek Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu:

Gabinet lekarski 89 621 49 50

Dyżurka pielęgniarek 89 621 49 51

Sekretarka medyczna 89 621 49 52

 

W Klinice diagnozowani i leczeni są chorzy na astmę, zapalenie płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dużą część chorych diagnozowanych w Klinice stanowią chorzy z guzami płuc. Ponad to diagnozowani i leczenia są chorzy na choroby rzadkie układu oddechowego. Od wielu lat są rozwijane możliwości diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu.

Do Kliniki są przyjmowani chorzy z województwa warmińsko-mazurskiego i z województw ościennych.

Klinika dysponuje 34 łóżkami.

Klinika realizuje umowy z NFZ w zakresie programów lekowych: leczenia ciężkiej astmy, samoistnego włóknienie płuc i jako jedyna w Polsce Klinika Pulmonologii – nadciśnienia płucnego.

Klinika w zakresie działalności leczniczej, dydaktycznej i naukowej ściśle współpracuje z wieloma ośrodkami w Olsztynie i w Polsce.

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Collegium Medicum, UWM kierunku Lekarskiego w grupach polsko - i anglo-¬języcznych oraz dla studentów pielęgniarstwa, dietetyki i ratownictwa medycznego.