ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNO-PULMONOLOGICZNY

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 532 29 86

Gabinety lekarskie  89 532 29 21, 89 532 29 27, 89 532 29 69

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 14

Pielęgniarka oddziałowa 89 532-29-32

Sekretarka medyczna 89 532 29 24, 89 621 49 53

Sala do odczulania - telefon czynny w środy 89 532 29 74

Sala ośrodka uczuleń na leki - telefon czynny we wtorki 89 532-29-74

 

Oddział  zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego. Zdecydowaną większość przybywających tu pacjentów stanowią chorzy z nowotworami płuc. Ważną działalnością Oddziału jest alergologia. We wrześniu 2006 roku wprowadzono procedurę odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych. Odczulanie na jady owadów odbywa się w środy. Rozwijana jest także diagnostyka astmy oskrzelowej, w tym astmy aspirynowej. Przeprowadzane są próby donosowe, próby prowokacyjne z alergenami oraz doustne próby prowokacyjne z aspiryną. Wykonujemy wysiłkowy test nadreaktywności oskrzeli.

Na oddziale znajduje się 4 łóżkowa sala „podwyższonego nadzoru” wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny. Oddział liczy 32 łóżka. Wszystkie sale wyposażone są w telewizor. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają lekarze prowadzący i koordynator oddziału, codziennie (w dni robocze) w godzinach 11:00- 14:00. Oddział prowadzi badania kliniczne. Pacjentów można odwiedzać codziennie.

Ważne:

Odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych odbywa się w środy. Pacjenci diagnozowani oraz otrzymujące dawki podtrzymujące szczepionkę alergenową są hospitalizowani 1 dzień, natomiast pacjenci rozpoczynający odczulanie metodą ultra  - rush są hospitalizowani przez 48 godzin.