ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNO-PULMONOLOGICZNY

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 532 29 86

Gabinety lekarskie  89 532 29 21, 89 532 29 69

Gabinet lekarza  89 532 29 83, 89 532 29 27

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 14

Pielęgniarka oddziałowa 89 532-29-32

Sekretarka medyczna 89 532 29 24, 89 621 49 53

Sala do odczulania - telefon czynny w środy 89 532 29 74

Sala ośrodka uczuleń na leki - telefon czynny we wtorki 89 532-29-74

 

Oddział  zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego. Zdecydowaną większość przybywających tu pacjentów stanowią chorzy z nowotworami płuc. Ważną działalnością Oddziału jest alergologia. We wrześniu 2006 roku wprowadzono procedurę odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych. Odczulanie na jady owadów odbywa się w środy. Rozwijana jest także diagnostyka astmy oskrzelowej, w tym astmy aspirynowej. Przeprowadzane są próby donosowe, próby prowokacyjne z alergenami oraz doustne próby prowokacyjne z aspiryną. Wykonujemy wysiłkowy test nadreaktywności oskrzeli.

Na oddziale znajduje się 4 łóżkowa sala „podwyższonego nadzoru” wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny. Oddział liczy 32 łóżka. Wszystkie sale wyposażone są w telewizor. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają lekarze prowadzący i koordynator oddziału, codziennie (w dni robocze) w godzinach 11:00- 14:00. Oddział prowadzi badania kliniczne. Pacjentów można odwiedzać codziennie.

Ważne:

Odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych odbywa się w środy. Pacjenci diagnozowani oraz otrzymujące dawki podtrzymujące szczepionkę alergenową są hospitalizowani 1 dzień, natomiast pacjenci rozpoczynający odczulanie metodą ultra  - rush są hospitalizowani przez 48 godzin.