APTEKA SZPITALNA

Kontakt:

Kierownik 89 532 29 55

Apteka 89 532 29 37

Kierownik - mgr Bożena Denis

Specjalista w zakresie farmacji aptecznej

Z-ca Kierownika - mgr Justyna Pniewska

 

Apteka szpitalna ma za zadanie zapewnić prawidłowe zaopatrzenie oddziałów szpitala. Apteka została podzielona na dwie niezależne części. Pierwsza część to apteka właściwa z izbą ekspedycyjną i komorą przyjęć leków, dostępnymi z przedsionka – jedynego pomieszczenia apteki, do którego dostęp maja osoby z zewnątrz. Druga część apteki to niezależna funkcjonalna pracownia leku cytostatycznego (przejmująca obowiązki istniejącego w szpitalu Dygestorium), gdzie wykonuje się leki cytostatyczne w dawkach indywidualnych dla pacjentów onkologicznych.

Apteka