APTEKA SZPITALNA

Kontakt:

Kierownik 89 532 29 55

Apteka 89 532 29 37

Kierownik - mgr Bożena Denis

Specjalista w zakresie farmacji aptecznej

Z-ca Kierownika - mgr Justyna Pniewska

 

APTEKA SZPITALNA

W strukturze Apteki Szpitalnej funkcjonują działy:

- leków gotowych

- pracownia leków recepturowych

- materiałów opatrunkowych

- sprzętu jednorazowego użytku

- pracownia leków cytostatycznych

Apteka Szpitalna zaopatruje w produkty lecznicze, materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku Oddziały Szpitalne, Pracownie Diagnostyczne i Poradnie Przyszpitalne. Została podzielona na dwie części : Aptekę właściwą i Pracownię Leku Cytostatycznego.
W skład apteki wchodzą: komora przyjęć leków  oraz izba ekspedycyjna do których mają dostęp  osoby z zewnątrz.

Pozostałe pomieszczenia to: receptura z komorą do przygotowania żywienia pozajelitowego z worków RTU, magazyny leków gotowych, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku.

Pracownia Leków Cytostatycznych posiada  pomieszczenia z wentylacją nawiewno-wywiewną wyposażona w komorę laminarną z pionowym przepływem powietrza i systemem filtrów HEPA. Wlewy przygotowane są za pomocą systemów zamkniętych typu Luer-Lock umożliwiających bezpieczny transport leku do worka z rozpuszczalnikiem zgodnie z obowiązującymi standardami dzięki temu pacjent otrzymuje lek o najwyższych standardach farmakologicznych.

Pracownia Leku Cytostatycznego przygotowuje wlewy leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych dla pacjentów onkologicznych. Wysoko wykwalifikowani pracownicy apteki przygotowują miesięcznie około 700 wlewów leków cytostatycznych .

Pracownicy apteki jako członkowie Zespołu Badawczego wykonują od 60 do 100 wlewów z badań klinicznych.             

Apteka