Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia prątka gruźlicy 89 532-29-34

Pracownia analityczna 89 532-29-51

Pracownia bakteriologiczna 89 532-29-29/30

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie jest laboratorium wieloprofilowym obejmującym w swojej strukturze Pracownie:

 • Biochemii
 • Hematologii z Koagulologią
 • Analityki Ogólnej
 • Immunochemii
 • Immunologii Transfuzjologicznej
 • Badań Chorób Autoimmunologicznych
 • Prątka gruźlicy
 • Bakteriologii
 • Biologii molekularnej

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oferuje usługi pacjentom hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym. MLD DDL wykonuje badania z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii, analityki ogólnej, immunochemii (hormonów, markerów chorób nowotworowych), badania serologii grup krwi, badania mikrobiologiczne oraz badania biologii molekularnej. Laboratorium prowadzi zewnętrzną: krajową i międzynarodową kontrolę jakości badań poświadczoną posiadanymi zaświadczeniami i certyfikatami jakości:

 •  Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Mikrobiologii
 •  Programu Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality w zakresie diagnostyki Mycobacterium
 •  Program Kontroli Jakości prowadzony przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prąkta Gruźlicy w Warszawie
 • Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny Jakości Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi z zakresu : Biochemii, Hematologii, Immunochemii, Hormonów, Koagulologii, Markerów Kardiologicznych, RKZ i elektrolitów ISE.
 • Program Zewnętrznej Kontroli Międzylaboratoryjnej "StandLab EQA Mocze"
 • Programu Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality w zakresie: Chemii Klinicznej, Markerów Nowotworowych, Markerów zawału, witaminy D, Moczu-badanie ogólne, PSA, PCT, OB, pBNP, Hematologii Klinicznej, Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Klinicznej
 • Program Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS Quality Control firmy Randox : 
 • Coagulation Programme, Blood Gas Programme
 • Międzynarodowego Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

 

Różnorodność i szeroki zakres świadczonych analiz umożliwia szybkie i skuteczne zdiagnozowanie pacjenta, a współpraca i uczestnictwo w wielu kontrolach jakości pozwala utrzymać wysoką jakość i wiarygodność świadczonych usług.

Współpracujemy min. z:

 • Referencyjnym Laboratorium Prątka  w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie
 • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

Świadczymy usługi diagnostyki gruźlicy płuc i pozapłucnej, wykrywaniem DNA M.tuberculosis complex w materiale klinicznym oraz mutacji w genie rpoB związanej z opornością na rifampicynę metodą real time PCR

Wykonujemy badania wszystkich materiałów m.in.. ropy, krwi, płynów ustrojowych, moczu, wymazów z błon śluzowych. Stosujemy metody diagnostyczne zalecane przez Krajowego Konsultanta ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej EUCAST

Pracownia świadczy usługi w zakresie posiewu  i identyfikacji drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych oraz grzybów, oznaczenia wrażliwości na chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów z określeniem mechanizmów odporności, wykrywaniem genów oporności

Laboratorium DDL dysponuje wysokiej klasy aparaturą analityczną i bakteriologiczną, m.in.

 • Pentra C400, nowy system hematologiczny 5 DIFF Pentra 80XLR,
 • BioKsel 6000, ABL90flex Radiometer,
 • BM URI 500 Biomaxima,
 • Vidas, Phadia100,
 • EUROBlotMaster Euroimmun, technika mikrokolumnowa z żelem w badaniach immunologii transfuzjologicznej,
 • 2 systemy do wykrywania DNA prątków gruźlicy ProbeTec ET i GeneXpert (z możliwością wykrywania: karbapenemaz typu KPC, NDM, VIM, IMP – 1, OXA 48; toksyny B, binarnej, szczepów hiperepidemicznych 027NAP/B1 Clostridridium dificille,, wirusa grypy A,B RSV oraz A.B, A/H1N1 i Norowirusa),
 • szybkim systemem hodowlanym BACTEC MGIT 960 TB
 • systemem do hodowli krwi i płynów ustrojowych BACTEC 9050
 • mikroskopem fluorescencyjnym

W wysoko specjalistycznej Pracowni Badań Chorób Autoimmunologicznych wykonywane są badania przeciwciał przeciwjądrowych ANA, ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIFT), która jest złotym standardem badania ANA oraz testy typu Immunoblot .

Na analizatorze Phadia100 wykonywane są badania metodą ImmunoCAP – powszechnie uznawaną jako " złoty standard" w diagnostyce alergologicznej " in vitro": phadiatop, specyficzne IgE ( do 56 alergenów) , komponenty alergenowe, tryptaza.

Istotną część wyposażenia stanowi Laboratoryjny System Informatyczny zintegrowany z systemem szpitalnym

Personel Działu Diagnostyki Laboratoryjnej to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników:

 • diagnostów laboratoryjnych (ze specjalizacją z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i mikrobiologii)
 • technika analityki medycznej.