W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną szpital nadal utrzymuje zakaz odwiedzin

ODWIEDZINY

Odwiedziny pacjentów w szpitalu mogą odbywać się od w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00,  soboty, niedziele i święta od 10:00 do 18:00, za zgodą lekarza lub pielęgniarki do 20:00, natomiast w porze nocnej w uzasadnionych przypadkach tylko za zgodą personelu medycznego. Prosimy, by jednocześnie chorego odwiedzały maksymalnie dwie osoby.

Nie zaleca się przyprowadzania osób małoletnich do lat 10, ze względu na ich  bezpieczeństwo zdrowotne.

Odwiedziny mogą być czasowo ograniczone ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na sali chorych. Odwiedziny pacjenta leczącego się w oddziale gruźlicy mogą być czasowo ograniczone ze względów epidemiologicznych, decyduje o tym ordynator oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz.

Odwiedzającym zaleca się pozostawienie ubrań w szatni, znajdującej się przy głównym wejściu do szpitala po prawej stronie, jest czynna w godz. 7:00 -19 i jest bezpłatna.

Odwiedzających, którzy mają infekcje lub inne problemy zdrowotne (biegunki, zmiany skórne, podwyższoną temperaturę itp.) bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla osób leczonych w naszym szpitalu.

Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów na terenie szpitala,
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,
 • stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy  i zgody personelu,
 • podawania choremu przyniesionej żywności, bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką rodzaju i zakresu diety.

 

Pacjenci mogą korzystać z:

 • własnych  telefonów komórkowych z ograniczeniem ich użytkowania w pobliżu aparatury medycznej,
 • sprzętu RTV za odpłatnością według obowiązującego cennika,
 • punktów usługowych, znajdujących się poza oddziałem, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddziału,
 • skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szpitala,
 • Wi-Fi,
 • płatnego parkingu szpitalnego.
Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (cennik opłat parking.pdf)cennik opłat parkingowych122 kB2015-10-23
Pobierz plik (Regulamin parkingu Pulmonologia w Olsztynie.pdf)regulamin parkingu158 kB2015-10-23