ODWIEDZINY

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO CENTRUM CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE:

 

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie odbywają się codziennie w godzinach 14:00 – 18.00.
 2. W sytuacjach szczególnych możliwe jest ustalenie z Ordynatorem/ koordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym innych godzin odwiedzin pacjentów.
 3. Odwiedziny pacjentów chodzących odbywają się w miejscu wyznaczonym na terenie szpitala, w tym również w parku szpitala. W przypadku chorych leżących odwiedziny możliwe są w sali chorego.
 4. Podczas odwiedzin w sali chorego jednoczasowo mogą przebywać dwie osoby odwiedzające, w czasie nie przekraczającym 30 minut (w sytuacjach szczególnych, po uzyskaniu zgody Ordynatora/Koordynatora oddziału, możliwe jest przebywanie w sali hospitalizacji do 2 godz).
 5. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z objawami infekcji układu oddechowego.
 6. Przed wejściem do oddziału osoba odwiedzająca zobowiązana jest dokładnie umyć i zdezynfekować dłonie. Czynności te należy wykonać również przy wyjściu ze szpitala.
 7. Osoba odwiedzająca pacjenta zobowiązana jest przez cały okres pobytu przebywać w masce zasłaniającej usta i nos.
 8. Odwiedziny pacjentów z obniżoną odpornością, izolowanych, z infekcją COVID-19 oraz niezaszczepionych przeciwko COVID-19 bez historii przebycia zakażenia SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni możliwe są wyłącznie w sytuacji szczególnej (np. wizyty pożegnalnej).
 9. Podczas odwiedzin pacjentów poddanych izolacji lub pacjentów z obniżoną odpornością (w tym również pacjentów OAiIT) odwiedzający zobowiązani są do stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej w postaci fartucha ochronnego, rękawic, maski ochronnej minimum FFP-2.
 10. Pracownicy Szpitala zobowiązani są do regularnego wietrzenia oraz przeprowadzania każdorazowo dezynfekcji pomieszczeń w których odbywały się odwiedziny chorych.     
 11. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oddziale, odwiedziny chorych mogą zostać wstrzymane przez Dyrektora Szpitala, o czym pacjenci oraz odwiedzający zostaną powiadomieni przez personel oddziału.
 12. Pacjent ma prawo ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w stosunku do wskazanych przez siebie osób.
 13. W przypadku braku możliwości odbycia  osobistych odwiedzin pacjenta w Szpitalu umożliwia się i wspiera pacjenta w podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi w sposób zdalny poprzez wykorzystanie systemów łączności.
 14. Odwiedzający nie stosujący się do zasad odwiedzin pacjentów mogą zostać zobowiązani do opuszczenia terenu szpitala.

 

Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów na terenie szpitala,
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,
 • stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy  i zgody personelu,
 • podawania choremu przyniesionej żywności, bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką rodzaju i zakresu diety.

 

Pacjenci mogą korzystać z:

 • własnych  telefonów komórkowych z ograniczeniem ich użytkowania w pobliżu aparatury medycznej,
 • sprzętu RTV za odpłatnością według obowiązującego cennika,
 • punktów usługowych, znajdujących się poza oddziałem, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddziału,
 • skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szpitala,
 • Wi-Fi,
 • płatnego parkingu szpitalnego.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (cennik opłat parking.pdf)cennik opłat parkingowych122 kB2015-10-23
Pobierz plik (Regulamin parkingu Pulmonologia w Olsztynie.pdf)regulamin parkingu158 kB2015-10-23