Psycholog

W zakresie konsultacji i poradnictwa psychologicznego na rzecz pacjentów Warmińsko - Mazurskiego Centurm Chorób Płuc w Olsztynie, świadczy usługi psycholog, który w szczególności:

 

  1. przeprowadza indywidualną i grupową psychoterapię osób wymagających wsparcia psychicznego,
  2. współpracuje z rodziną pacjenta w celu umożliwienia powrotu chorego do środowiska domowego,
  3. planuje i organizuje warunki wspomagające psychoterapię,
  4. współpracuje, opracowuje wskazówki i zalecenia dla zespołu terapeutycznego.

 

Psycholog jest do dyspozycji pacjentów Zespołu we wtorki i czwartki od godziny 9:00 do 15:00.