ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 532 29 81 wew. 981

Gabinety lekarskie  89 532 29 80 wew. 980

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 00 wew. 835

Pielęgniarka koordynująca 89 532 29 00 wew. 825

Sekretarka medyczna 89 532 29 68 wew. 968

 

Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem powikłań bezpośrednich, wczesnych i późnych pourazowych narządów klatki piersiowej.

Leczenie obejmuje:

 • nowotwory układu oddechowego i śródpiersia oraz przełyku
 • rozedmy pęcherzowej układu oddechowego
 • powikłania wczesne i późnych ropnych po przebytych infekcjach układu oddechowego
 • powikłania gruźlicy układu oddechowego
 • leczenie chirurgiczne łagodnych nowotworów śródpiersia
 • leczenie wczesnych i późnych pourazowych i pointubacyjnych zwężeń tchawicy w tym: zakładanie protez czasowych i stałych tchawicznych i przełykowych
 • diagnostykę inwazyjną (videochirurgia + EBUS,EUS+ biopsja) chorób chirurgicznych układu oddechowego i śródpiersia

Wykonywane zabiegi :

 • Zabiegi resekcyjne tkanki płucnej
 • Drenaż jamy opłucnej
 • Torakoskopia przezopłucnowa
 • Otwarta biopsja śródpiersia
 • Dekortykacja płuca
 • Pleurodeza środkiem chemicznym
 • Endoskopowa biopsja oskrzela
 • Otwarta biopsja płuca
 • Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
 • Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez napięcia
 • Zamknięcie rany płuca
 • Szycie rany przepony
 • Operacja przepukliny przeponowej – dostęp piersiowy
 • Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej
 • Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela