ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem powikłań bezpośrednich, wczesnych i późnych pourazowych narządów klatki piersiowej.

Leczenie obejmuje:

 • nowotwory układu oddechowego i śródpiersia oraz przełyku
 • rozedmy pęcherzowej układu oddechowego
 • powikłania wczesne i późnych ropnych po przebytych infekcjach układu oddechowego
 • powikłania gruźlicy układu oddechowego
 • leczenie chirurgiczne łagodnych nowotworów śródpiersia
 • leczenie wczesnych i późnych pourazowych i pointubacyjnych zwężeń tchawicy w tym: zakładanie protez czasowych i stałych tchawicznych i przełykowych
 • diagnostykę inwazyjną (videochirurgia + EBUS,EUS+ biopsja) chorób chirurgicznych układu oddechowego i śródpiersia

Wykonywane zabiegi :

 • Zabiegi resekcyjne tkanki płucnej
 • Drenaż jamy opłucnej
 • Torakoskopia przezopłucnowa
 • Otwarta biopsja śródpiersia
 • Dekortykacja płuca
 • Pleurodeza środkiem chemicznym
 • Endoskopowa biopsja oskrzela
 • Otwarta biopsja płuca
 • Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
 • Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez napięcia
 • Zamknięcie rany płuca
 • Szycie rany przepony
 • Operacja przepukliny przeponowej – dostęp piersiowy
 • Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej
 • Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela