Informujemy kiedy zgłosić się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W Olsztynie można zgłosić do poniższych miejsc:

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
(porady lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych)

ul. Niepodległości 44 Olsztyn
89 532 63 40; opieka wyjazdowa: 89 527 22 22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
(porady lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych)

ul. Żołnierska 18 Olsztyn;
89 67 09 125; opieka wyjazdowa: 89 527 22 22

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MALARKIEWICZ I SPÓŁKA" Spółka Jawna
(porady lekarza POZ)

Aleja Sybiraków 36 Olsztyn;
89 675 00 15