Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE profilaktyczne badania, które mają na celu poprawę wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju.

Program BEZPŁATNYCH badań skierowany jest do osób aktualnie palących papierosy osób, które rzuciły palenie (maksymalnie 15 lat temu) w wieku:

- 55-74 r.ż.

- 50-74 r.ż., u których występuje jeden z czynników ryzyka: z uwagi na wykonywany zawód są / byli narażeni na spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, sadzę, radon lub posiadają historię zachorowania na raka płuca / raka zależnego od palenia tytoniu lub osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia: rodzice, dzieci) miały raka płuca lub chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) / samoistne włóknienie płuc (IPF)

Wszystkie osoby, które spełniają wymienione powyżej kryteria, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty: tel.: 571-606-615 bądź 573-790-045.

tomograf

Badania NDTK przeprowadzane są na nowoczesnym sprzęcie: najnowszy 64-rzędowy Tomograf Komputerowy, umożliwiający uzyskanie 128 warstw badanego obszaru i wyposażony w oprogramowanie do badań niskoemisyjnych.

Badania przeprowadzane są w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.