Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE profilaktyczne badania, które mają na celu poprawę wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju.

Program BEZPŁATNYCH badań skierowany jest do osób aktualnie palących papierosy / osób, które rzuciły palenie (maksymalnie 15 lat temu) w wieku:

- 55-74 r.ż.

- 50-74 r.ż., u których występuje jeden z czynników ryzyka: z uwagi na wykonywany zawód są / byli narażeni na spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, sadzę, radon lub posiadają historię zachorowania na raka płuca / raka zależnego od palenia tytoniu lub osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia: rodzice, dzieci) miały raka płuca lub chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) / samoistne włóknienie płuc (IPF)

Wszystkie osoby, które spełniają wymienione powyżej kryteria, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty: tel.: 571-606-615 bądź 573-790-045.

tomograf

Badania NDTK przeprowadzane są na nowoczesnym sprzęcie: najnowszy 64-rzędowy Tomograf Komputerowy, umożliwiający uzyskanie 128 warstw badanego obszaru i wyposażony w oprogramowanie do badań niskoemisyjnych.

Badania przeprowadzane są w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.