II Gala Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur

W dniu wczorajszym w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie po raz drugi odbyła się Gala Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur.

Miło nam poinformować, że  Warmińsko – Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie zostało laureatem tego konkursu w kategorii „Produkt z Warmii i Mazur”. Nagrodę odebrała Pani Dyrektor Wioletta Śląska- Zyśk, z-ca Dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk, Pani doktor Magdalena Zakrzewska i Pan doktor Piotr Przelaskowski.

zdjęcie prezentuje Pana Marszałka Gustawa Brzezina w towarzystwie Pani Dyrektor Wioletty Śląskiej - Zyśk, Dyrektora ds. medycznych Jacka Owczarczyka, Pani doktor Magdaleny Zakrzewskiej oraz Pana doktora Piotra Przelaskowskiego stających na scenie i prezentujących otrzymaną nagrodę

W tegorocznej edycji Centrum zgłosiło do konkursu produkt: AirView - telemedyczny system monitorowania respiratorów i funkcji życiowych pacjentów,  w szczególności cierpiących na bezdech senny. Generowane dobowe raporty umożliwiają codzienne odczyty i  bieżące monitorowanie czynności układu oddechowego  pacjenta -  w każdym miejscu, w którym przebywa. Nawet na urlopie za granicą!

Nasi pacjenci pulmonologiczni są pod najlepsza opieką!

Na scenie Filharmonii wystąpili wszyscy laureaci konkursu w towarzystwie Marszałka Gustawa Brzezina