(SDK.113.1.2022) Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.1.2022

CPV 85141100-9 - usługi świadczone przez ratowników medycznych

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób płuc  w Olsztynie 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zakresie ratownictwa medycznego pacjentom Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Zadanie nr 2: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów izby przyjęć oraz pacjentów szpitala w stanach nagłych (uczestnictwo w zespole reanimacyjnym szpitala) w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Zadanie nr 3: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Zadanie nr 4: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego wobec pacjentów Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  19.01.2022 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.01.2022 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udzielają zastępca: dyrektora ds. pielęgniarstwa tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Izabela Nysztal – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

Olsztyn, dnia 11.01.2022r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (SDK.113.1.2022 OGLOSZENIE RATOWNIK PIELĘGNIARKA.docx)OGLOSZENIE RATOWNIK PIELĘGNIARKA16 kB2022-01-13
Pobierz plik (SDK.113.1.2022 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RATOWNIK PIELĘGNIARKA.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RATOWNIK PIELĘGNIARKA79 kB2022-01-13
Pobierz plik (SDK.113.1.2022 FORMULARZ OFERTOWY RATOWNIK PIELĘGNIARKA.docx)FORMULARZ OFERTOWY RATOWNIK PIELĘGNIARKA23 kB2022-01-13
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU.doc)ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU.doc124 kB2022-01-19
Pobierz plik (SDK.113.1.2022 ROZSTRZYGNIĘCIE 2022.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE112 kB2022-01-21