BRONCHOSKOPIA FLUORESCENCYJNA

Szpital wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt m.in.: w 3 wideobronchoskopy służące do bezpośredniego badania wzrokowego dróg oddechowych oraz sprzęt dotychczas będący na wyposażeniu wyłącznie pracowni klinicznych - wideobronchoskop fluorescencyjny, mający zastosowanie w diagnostyce wczesnych stadiów raka płuca.

Bronchoskopia fluorescencyjna – to endoskopowe badanie diagnostyczne dróg oddechowych przeprowadzane po wykryciu podejrzanej zmiany badaniem RTG. Pozwala na rozpoznanie zmian w płucach, krtani, tchawicy i oskrzelach, umożliwia dokładną ocenę i umiejscowienie guza oraz wstępną ocenę zaawansowania choroby. W trakcie badania można z łatwością pobrać wycinki tkanek z oskrzeli i płuc, jak również wydzieliny oskrzelowej do badania cytologicznego. Zabieg wykonuje się w celach diagnostycznych, a także ze wskazań terapeutycznych.

1. Precyzyjność

Zaletą wideobronchoskopu ze wskazanymsystemem jest przede wszystkim jego wszechstronność i możliwość postawienia niezwykle precyzyjnej diagnozy. Swoimi możliwościami znacznie przewyższa stosowane obecnie powszechnie tradycyjne wideobronchoskopy. Może on pracować w dwóch trybach: w pierwszym endoskopowe źródło światła i kamera wideo wykorzystywane są w celu detekcji autofluorescencji. Drugi tryb wykorzystuje fluorescencję emitowaną przez tkanki bez konieczności użycia dodatkowych substancji wprowadzanych do organizmu. Różnice pomiędzy normalną, a zmienioną tkanką są wychwytywane przez kamerę endoskopu i ukazywane na monitorze jako odcienie różnych kolorów. Miejsca podejrzane o proces nowotworowy uwidaczniają się w postaci rdzawo-czerwonych plam, podczas gdy miejsca niezmienione chorobowo przybierają barwę zieloną Pozwala to na wczesne wykrycie zmian przedrakowych i przedinwazyjnych nowotworów.

2. Innowacyjność

Bronchoskop fluorescencyjny jest absolutną nowością na rynku medycznym, w Polsce jeszcze słabo znaną i prawie nie stosowaną. Pozwala ona na rozpoznanie nie tylko bardzo małych zmian nowotworowych w płucach, ale również stanów przedrakowych. Kolejną jej zaletą jest uwidocznienie i dokładna lokalizacja nacieków nowotworowych o charakterze wewnątrz- śluzówkowym oraz ocena rozległości procesu nowotworowego płuca,

krtani, jamy nosowo-gardłowej.

Zaletą wideobronchoskopu ze wskazanym systemem jest przede wszystkim jego wszechstronność i możliwość postawienia niezwykle precyzyjnej diagnozy. Swoimi możliwościami znacznie przewyższa stosowane obecnie powszechnie tradycyjne wideobronchoskopy.

3. Czułość

W bronchofiberoskopii klastycznej czułość metody w wykrywaniu dysplazji stanu przed rakowego i wczesnego raka płuca wynosi 40%,

W bronchofiberoskopii autofluorescencyjnej czułość wynosi 92%