Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie w Olsztynie jest specjalistycznym, wojewódzkim ośrodkiem, w którym diagnozujemy i leczymy wszystkie przypadki schorzeń układu oddechowego m.in. gruźlicy, nowotworów płuc, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz świadczymy usługi z zakresu rehabilitacji oddechowej. Ponadto leczymy bezdech senny, prowadzimy odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych - os, pszczół, szerszeni. Prowadzimy diagnostykę alergicznych reakcji na leki. Szpital wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt medyczny. Posiadamy nowoczesne laboratorium bakteriologiczne i analityczne. Na początku 2011 roku w placówce otwarto najbezpieczniejszy i najnowocześniejszy w kraju pododdział dla osób z czynną postacią gruźlicy. W 2012 utworzono klinikę chorób płuc, gdzie prowadzona jest dodatkowo działalność naukowo-dydaktyczna. Szpital istnieje już ponad sto lat i na trwałe wpisał się w krajobraz Olsztyna i Województwa. Malownicze położenie w środku Lasu Miejskiego to ogromny atut dla pacjentów leczących choroby układu oddechowego. Wszystkie wykonywane procedury wysokospecjalistyczne są na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2006 roku, a ponowiony w 2009 roku.   W roku 2011, 2012 oraz 2013 w konkursie dziennika Rzeczpospolita "Bezpieczny Szpital", placówka została uhonorowana tytułem Najlepszy Szpital Niezabiegowy w kraju!