PORADNIA GRUŹLICY

Kontakt: tel. 459 595 990 

Rejestracja mieści się w budynku AC, obok Izby Przyjęć.

W zakresie gruźlicy diagnozujemy i leczymy:

  • gruźlicę płuc,

  • gruźlicę innych układów m.in. gruźlicę kości, jelit, pęcherza moczowego,

  • gruźlicę lekooporną.

W zakresie poradni gruźlicy zapewniamy:

  • kontynuację terapii szpitalnej pacjentów szczególnie z gruźlicą lekooporną i mykobakteriozą, wymagających okresowych badań laboratoryjnych,

  • okresową kontrolę po zakończonej terapii szczególnie u pacjentów wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej z uwagi na możliwość wznowy choroby,

  • kontynuację leczenia nadzorowanego po zakończeniu terapii w szpitalu,

  • udzielanie konsultacji pacjentom i lekarzom z innych poradni,

  • wydawanie skierowań na badania diagnostyczne.


Godziny pracy:

Wtorek

10:00 - 12:00 - Lek. H. Kudyba-Bizon

 

Dokumenty, które pacjent powinien zabrać z sobą na poradę lekarską:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość
  2. Dokumentację leczenia

 Do poradni pacjenci przyjmowani są bez skierowania lekarskiego, jeśli stwierdzona jest gruźlica.  

Pacjenci z podejrzeniem gruźlicy muszą mieć skierowanie do poradni pulmonologicznej, bądź poradni gruźlicy.