ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 532 29 00 wew. 816

Gabinety lekarskie  89 532 29 00 wew. 818

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 00 wew. 810

Sekretarka medyczna 89 532 29 47  wew. 947

Sala intensywnej terapii -  89 532 29 00 wew. 824

 

Do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafiają pacjenci w krytycznym stanie wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych i obserwacji oraz wspomagania co najmniej jednego z układów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje życiowe człowieka. Intensywna terapia zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia z powodu potencjalnie odwracalnej niewydolności jednego lub wielu narządów albo układów, a zwłaszcza układu oddechowego i układu krążenia. Intensywna terapia polega na mechanicznym lub farmakologicznym wspieraniu zaburzonych funkcji, np. mechaniczna wentylacja- wspomaganie układu oddechowego, zastępowanie czynności nerek- wspomaganie czynności nerek, podawanie leków działających na naczynia krwionośne- wspomaganie układu krążenia, wspomaganie układu nerwowego. Niezbędnym elementem leczenia nieprzytomnych pacjentów są czynności wykonywane przez personel pielęgniarski jak np. higiena ciała, karmienie, zapobieganie odleżynom, odsysanie zaintubowanych chorych, podawanie leków oraz nieustanny nadzór nad stanuem pacjenta. Przygotowane są 4  stanowiska wyposażone tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta.

Zadania oddziału

Leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, a szczególnie niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym terapią respiratorową. Przyjmowani są chorzy po 18 roku życia ze Szpitala, IP i innych szpitali.

Wskazania do leczenia w oddziale intensywnej terapii:

 • zaburzenia układu oddechowego;
  • ostra niewydolność oddechowa wymagająca leczenia respiratorem,
  • zaostrzenie przewlekłej niewydolności oddechowej wymagającej leczenia respiratorem,
  • stan astmatyczny nie ustępujący po konwencjonalnym leczeniu farmakologicznym,
  • zator naczyń płucnych zagrażający życiu,
  • patologia układu oddechowego ze wskazaniem zapotrzebowania na tlen, wymagający jednocześnie sedacji i leczenia respiratorem,
 • zaburzenia układu krążenia:
  • ciężki wstrząs hypowolemiczny, pourazowy, septyczny, anafilaktyczny,
  • głęboka hipotensja wymagająca intensywnej resuscytacji płynowej, wlewu katecholamin i tlenoterapii połączona z koniecznością monitorowania CO, CL, oporów obwodowych,
  • śpiączka z powodów innych niż neurologiczne, połączona z niewydolnością oddechową,
  • ciężka posocznica z zaburzeniami krążenia i wstrząsem septycznym,
  • ostre zapalenie trzustki martwiczo-krwotoczne z niewydolnością wielonarządową,
  • urazy lub oparzenia ze wstrząsem, zaburzeniami oddechowymi,
  • powikłania pooperacyjne
   • konieczność przedłużonej sztucznej wentylacji,
   • stabilny stan pacjenta z koniecznością stałego inwazyjnego lub intensywnego monitorowania.
   • leczony chory musi mieć minimum 25 pkt wg TISS Cullena.
  • opieka nad potencjalnym dawcą narządów.

Wykonywania znieczuleń pacjentów oddziałów szpitalnych:

 • badanie chorych zgłoszonych do zabiegu operacyjnego, ustalenie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia, kwalifikacje do znieczulenia, wybór metody znieczulenia, uzyskanie zgody pacjenta na znieczulenie,
 • prowadzenie znieczulenia (stosowane są wszystkie znane formy znieczulenia), nadzorowanie całości znieczulenia i odpowiedzialność za jego wynik i stan chorego, zalecenia pooperacyjne.
 • Konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach Szpitala.
 • Koordynacja czynności reanimacyjnych w jednostkach organizacyjnych Szpitala.
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego Szpitala w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 

oaiit