KLINIKA PULMONOLOGII

Kontakt:

Koordynator Kliniki 89 532 29 85

Zastępca Koordynatora Kliniki 89 532 29 17

Gabinet lekarski 89 532 29 28

Gabinet lekarski 89 532 29 64

Gabinet lekarza dyżurnego 89 532 29 83

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 44

Sekretarki medyczne 89 532 29 31

Ośrodek Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu:

Gabinet lekarski 89 621 49 50

Dyżurka pielęgniarek 89 621 49 51

Sekretarka medyczna 89 621 49 52

 

Klinika Pulmonologi jest specjalistycznym oddziałem, gdzie leczeni są pacjenci chorzy na astmę, zapalenie płuc, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), sarkoidozę. Prowadzona jest także diagnostyka nowotworów płuc oraz atopowych i śródmiąższowych zmian w płucach. W Klinice znajduje się 40 łóżek.

Od wielu lat Szpital realizuje kontrakt z NFZ w zakresie programów lekowych, obecnie w ramach tych programów w Klinice odbywa się leczenie ciężkiej astmy, nadciśnienia płucnego i samoistnego włóknienia płuc.

Klinika prowadząc działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie chorób płuc ściśle współpracuje z wieloma ośrodkami w Olsztynie (Oddział kardiologiczny w Szpitalu Wojewódzkim, Oddział torakochirurgiczny w Szpitalu Miejskim) oraz ośrodkami w Polsce (Ośrodki Transplantacyjne w Szczecinie, Gdańsku, Zabrzu oraz Instytutem Chorób Płuc w Warszawie).

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają codziennie (w dni robocze) lekarz prowadzący i ordynator w godz. 10:00-14:00

W ramach Kliniki funkcjonuje Ośrodek Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, w którym jest wykonywana polisomnografia - badanie konieczne w diagnostyce bezdechu sennego

Pacjentów można odwiedzać codziennie.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego UWM w grupach polsko- i anglojęzycznych oraz studentami Wydziału Nauki o Zdrowiu. Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki są badania naukowe dotyczące chorób rzadkich , nowotworów płuc. Prowadzone są także badania oceniające wpływ nowych leków stosowanych w chorobach układu oddechowego.