LEKARZY

                                                        

Warmi?sko-Mazurskie Centrum Chor?b P?uc w Olsztynie, ul. Jagiello?ska 78
PILNIE zatrudni do pracy:

W oddzia?ach szpitala: lekarzy ? specjalist?w pulmonolog?w, onkolog?w, specjalist?w chor?b wewn?trznych, anestezjolog?w, lekarzy w trakcie specjalizacji lub zainteresowanych specjalizacj? w tych dziedzinach medycyny.

W Izbie Przyj?? Szpitala - lekarzy posiadaj?cych prawo wykonywania zawodu, ze szczeg?ln? preferencj? dla b?d?cych w trakcie specjalizacji z chor?b wewn?trznych lub chor?b p?uc.

Proponujemy korzystne warunki wynagrodzenia i pracy.

Jeste?my plac?wk? dynamicznie rozwijaj?c? si?. Posiadamy akredytacj? Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia przyznawan? przez Ministerstwo Zdrowia.

Od wielu lat plasujemy si? w ?cis?ej czo??wce najlepszych niezabiegowych szpitali w kraju.

 Zapraszamy.                                                                                          

 

Wi?cej informacji pod numerami telefonu:  (89) 532-29-38