Elektryk

ZATRUDNIMY ELEKTRYKA

Samodzielny Publiczny Zespół  Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78 zatrudni  elektryka w ramach umowy o pracę na pełen etat, praca na dwie zmiany od 6.00-14.00 i od 14.00-22.00. Osoba na tym stanowisku musi posiadać minimum wykształcenie średnie techniczne (elektryczne), uprawnienia SEP, a także prawo jazdy kategorii B. Doświadczenie w konserwacji, naprawach instalacji elektrycznych.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Oświadczenie kandydata dotyczące możliwości przetwarzania jego danych osobowych przez pracodawcę do celów rekrutacji;
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy ( kopie );

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szpitala pod adresem – Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, pok. Nr 311.

Tel. Informacyjny: kadry 89 5322909 lub DOS 89 5322903