Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju

Zdjęcie tabliczki pamiątkowej  Regionalny Lider Innowacji i RozwojuLider w dwóch kategoriach: Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w kategorii Inspirująca firma za kompleksową informatyzację placówki.
Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym. Konkurs jest o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Organizator konkursu wychodzi z założenia, że innowacja będzie skuteczna, o ile będzie powszechna. Stąd do udziału w konkursie zaproszone zostały podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego o zróżnicowanej wielkości.