Laur „Najlepszym z Najlepszych”

Laur „Najlepszym z Najlepszych” wręczany jest od lat przez marszałków województwa warmińsko-mazurskiego. W tegorocznej XVII edycji to wyjątkowe wyróżnienie trafiło po raz piąty do Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

zdjęcie z galii

  <img src="/ Laur - Najlepszy - z -  Najlepszych.jpg" alt=" Laureaci konkursu w towarzystwie władz regionu stoją na scenie i trzymają swoje statuetki">

            Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc na przestrzeni ostatnich lat wypracował silną pozycję na rynku świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego. Dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej zapewniło usprawnienie procesów pracy i uruchomienie deficytowych w Reginie usług medycznych.  Poprzez skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych zmodernizowana została szpitalna infrastruktura, poprawie uległy warunki hotelowe w oddziałach oraz miejsca pracy personelu medycznego i administracyjnego.  Zakupiony sprzęt medyczny zapewnia bieżącą realizację procesów diagnostyczno-terapeutycznych na wysokim, bezpiecznym poziomie.

personel szpitala z Marszłakiem

<img src="/ Laur - Najlepszy - z -  Najlepszych.jpg" alt=" Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin wraz z Marszałkiem Marcinem Kuchcińskim oraz personelem Szpitala stoją na tle baneru Konkursu">

            Miarą sukcesu są przyznawane od roku 2006 Certyfikaty Jakości w ramach Akredytacji Ministra Zdrowia oraz wiele prestiżowych nagród branżowych, a najmilszym miernikiem wprowadzonych rozwiązań i pracy całego Zespołu, jest utrzymujące się na stałym, bardzo wysokim poziomie, zadowolenie naszych pacjentów we wszystkich badanych obszarach opieki.