LAUR „NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH”

Laur „Najlepszym z Najlepszych” wręczany jest po raz siedemnasty przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W tegorocznej edycji, to wyjątkowe wyróżnienie trafiło po raz piąty, a pierwszy jako srebrny, do Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Zapraszam wszystkich do śledzenia  tego wydarzenia oraz świętowania razem z nami w mediach społecznościowych.

                                               Z pozdrowieniami w imieniu całego Zespołu

                                               Dyrektor - Irena Petryna

 

Laur „Najlepszym z Najlepszych“ otrzymują osoby, instytucje oraz firmy z regionu Warmii i Mazur, osiągające sukcesy związane m.in. z innowacjami i rozwojem, nauką, polityką społeczną, zdrowiem, kulturą, sportem.

W tym roku uroczysta gala odbędzie się 16 września 17.00 w olsztyńskiej Filharmonii z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i mediów.