ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SPZGiChP

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SPZGiChP

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz. 1845 ze zm.) oraz wydanych dnia 6 września 2021r. Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pacjentów i personelu wirusem SARS-CoV-2, ustala się następujące zasady odwiedzin pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:

  1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach 13.00 – 17.00.
  2. Osoba, która planuje odwiedziny pacjenta przy wejściu do szpitala powinna okazać pracownikowi placówki dokument potwierdzający tożsamość oraz:

Unijny Certyfikat Covid z tytułu bycia zaszczepionym, jeżeli upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej szczepionki,

LUB

Unijny Certyfikat Covid z tytułu przebycia zakażenia, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego,

LUB

negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin.

  1. Każde odwiedziny podlegają rejestracji (imię i nazwisko i nr telefonu odwiedzającego, data wizyty, dane odwiedzanego pacjenta). Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej szpitala pod adresem www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce Strefa pacjenta – odwiedziny
  2. Zakazuje się odwiedzin osobom posiadającym objawy infekcji typu kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała itp.
  3. Każdy odwiedzający ma obowiązek po wejściu do szpitala i przed wyjściem zdezynfekować ręce.
  4. Przed wejściem do oddziału osoba odwiedzająca otrzymuje od pracownika szpitala jednorazowy fartuch i maskę, które po zakończeniu odwiedzin, przed opuszczeniem oddziału należy zdjąć i wrzucić do wyznaczonego pojemnika.
  5. Jednoczasowo pacjenta może odwiedzać 1 osoba, a wizyta nie może przekraczać 30 min. W sytuacjach szczególnych za zgodą lekarza odwiedziny mogą zostać przedłużone.
  6. Odwiedziny pacjentów chodzących odbywają się w wyznaczonych miejscach oddziału poza salą chorych.
  7. W oddziale onkologii z pododdziałem chemioterapii odwiedziny pacjentów odbywają się tylko za zgodą lekarza.

OSOBY NIE POSIADAJĄCE DOKUMENÓW WYMIENIONYCH W PUNKCIE 2 MOGĄ ODWIEDZIĆ PACJENTA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZA ZGODĄ LEKARZA.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (ODWIEDZINY.jpg)ODWIEDZINY.jpg83 kB2021-09-14
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.docx)KLAUZULA INFORMACYNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.docx13 kB2021-09-14