WZNOWIENIE ODWIEDZIN W SZPITALU

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2 przywraca się możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu wyłącznie za zgodą lekarza danego oddziału.

 

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Pacjentów, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie zaleceń sanitarnych i stosowanie się do poniższych zasad, które są konieczne w obecnej sytuacji:

  1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach 14.00-17.00

  2. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jednoczasowo tylko 1 osoba.

  3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą przebywać jednoczasowo max. 2 osoby odwiedzające z zaleceniem zachowania dystansu od innych 1,5 m.

  4. Przed wejściem do oddziału należy zdezynfekować ręce, a podczas wizyty konieczne jest noszenie maseczki ochronnej.

  5. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15-30 min.

  6. Odwiedzający musi być bezwzględnie zdrowy, a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone.

  7. Odwiedzający nie może przebywać w izolacji ani na kwarantannie.

Jednocześnie informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej odwiedziny mogą zostać ponownie wstrzymane.