KORZYSTANIE Z e-puap

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku składania wniosków o udzielenie informacji publicznej skierowanych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc,

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2176 t.j.) przez platformę e-puap, prosimy o podawanie we wniosku danych korespondencyjnych wnioskującego (co najmniej maila zwrotnego), na który ma zostać odesłana odpowiedź na wniosek.

SPZGiChP nie ma możliwości odsyłania odpowiedzi przez platformę e-puap.