AKREDYTACJA

Certyfikat akredytacyjny jest dowodem wysokiej jakości usług medycznych, nowoczesnej organizacji pracy i prawidłowej opieki nad pacjentem.

Jest potwierdzeniem funkcjonowania szpitala zgodnie ze standardami akredytacyjnymi we wszystkich obszarach działania tj. m.in.: opieka nad pacjentem, zarządzanie placówką, kontrola zakażeń szpitalnych, gospodarka lekami, zarządzanie środowiskiem opieki. Certyfikat akredytacyjny placówka posiada od 2006 roku, w 2021  roku został przyznany ponownie.