(SDK.113.20.2021) Konkurs na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej - INFORMACJA O ROZSZCZYGNIĘCIU KONKURSU

INFORMACJA O ROZSZCZYGNIĘCIU KONKURSU

(Informacja w zawiadonieniu w pozycji załączniki)


 

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.20.2021

85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria

85146000-4 Usługi świadczone przez bank krwi

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Zadanie nr 2: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Analitycznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Zadanie nr 3: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez technika analityki medycznej w Laboratorium Analitycznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  01.12.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p. 311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.12.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela lek. med. Jacek Owczarczyk - Zastępca dyrektora ds. medycznych tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Izabela Nysztal – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

           

Olsztyn, dn. 17.11.2021r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (SDK.113.20.2021 OGŁOSZENIE DIAGNOSTA LABOLATORYJNY.docx)OGŁOSZENIE DIAGNOSTA LABOLATORYJNY17 kB2021-11-18
Pobierz plik (SDK113.20.2021 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DIAGNOŚCI.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DIAGNOŚCI76 kB2021-11-18
Pobierz plik (SDK.113.20.2021 FORMULARZ OFERTOWY DIAGNOSTA, TECHNIK.docx)FORMULARZ OFERTOWY DIAGNOSTA, TECHNIK18 kB2021-11-18
Pobierz plik (SDK.113.20.2021 Zmiana terminu składania ofert.pdf)Zmiana terminu składania ofert67 kB2021-11-26
Pobierz plik (SDK.113.20.2021 ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE94 kB2021-12-07