Konkurs na stanowisko Pielęginarki Oddziałowej

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
w SPZGiCHP w Olsztynie.

Kandydaci zgłaszający się do Konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. ( Dz. U. Nr 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do 19 listopada 2021 r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem kontaktowym nadawcy oraz dopiskiem"

„Konkurs na stanowisko........................................................................ ”.. (nazwa oddziału)

I przesyłając na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78

10-357 Olsztyn

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 14 K.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Materiały dostępne są w siedzibie SPZiCHP, można się z nimi zapoznać w terminach uzgodnionych telefonicznie pod nr. 895322901.

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (pismo.jpg)pismo.jpg552 kB2021-11-05