(SDK.113.15.2021) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej /DODANO ZAWIADOMIENIE O WYNIKU/

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.15.2021
CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie 
  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1 Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej w ramach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  28.09.2021 roku do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala p. 311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.09.2021 roku o godz. 12.00.

Bliższych informacji udzielają zastępca: dyrektora ds. medycznych tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Izabela Nysztal – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

 

Olsztyn, dn. 17.09.2021r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SDK.113.15.2021 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ94 kB2021-09-17
Pobierz plik (SDK.113.15.2021 FORMULARZ OFERTOWY CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ.docx)FORMULARZ OFERTOWY CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ23 kB2021-09-17
Pobierz plik (SDK.113.15.2021 ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE93 kB2021-09-30