(SDK.113.13.2021) Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych, połączone z koordynowaniem działalności oddziału/DODANO ZAWIADOMIENIE O WYNIKU/

OGŁOSZENIE NR SDK.113.13.2021
CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1: Udzielanie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pulmonologii pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie połączone z koordynowaniem działalności Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Gruźlicy.

Zadanie nr 2: Udzielanie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji medycznej i pulmonologii pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc połączone z koordynowaniem działalności Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  13.09.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.09.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udzielają zastępca: dyrektora ds. medycznych tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

 

Olsztyn, dn. 31.08.2021r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SDK.113.13.2021 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ93 kB2021-09-02
Pobierz plik (SDK.113.13.2021 FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY20 kB2021-09-02
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx94 kB2021-09-14