(SDK.113.9.2021) konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w zakresie ratownictwa medycznego /DODANO ZAWIADOMIENIE O WYNIKU/

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.9.2021
CPV 85141100-9 -
usługi świadczone przez ratowników medycznych
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie ratownictwa medycznego.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /konkursy/. Oferty należy składać do dnia  15.07.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2021 roku o godz. 13.00.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

 

Olsztyn, dn.07.07.2021r.                                                                                                                                                                                                      

ZATWIERDZAM
Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SDK.113.9.2021 FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY20 kB2021-08-12
Pobierz plik (SDK.113.9.2021 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RATOWNIK MEDYCZNY.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RATOWNIK MEDYCZNY70 kB2021-08-12
Pobierz plik (SDK.113.9.2021 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO93 kB2021-08-12