(SDK.113.10.2021) Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii klinicznej w ramach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego pacjentom oraz na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych /DODANO ZAWIADOMIENIE O WYNIKU/

OGŁOSZENIE NR SDK.113.10.2021
CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii klinicznej w ramach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.
  2. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją szpitala ( dyżur medyczny).

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: konkursy.

Oferty należy składać do dnia  21.07.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.07.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udzielają zastępca: dyrektora ds. medycznych tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

 

Olsztyn, dn. 14.07.2021r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SDK.113.10.2021 FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY20 kB2021-08-12
Pobierz plik (SDK.113.10.2021 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ89 kB2021-08-12
Pobierz plik (SDK.113.10.2021 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA.pdf)ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA2443 kB2021-08-12