(SDK.113.8.2021) Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa/UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA/

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.8.2021

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów  Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  17.05.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.05.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Mariola Sylwerska– specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 06.05.2021r.                                                                                                                                                                                                       ZATWIERDZAM

                                                                                               Z up. Dyrektora

                                                                                   Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

                                                                                         Teresa Sadowska-Wołkowicka

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc68 kB2021-05-06
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx15 kB2021-05-06
Pobierz plik (CCE17052021.pdf)CCE17052021.pdf404 kB2021-05-17
Pobierz plik (UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.docx)UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.docx70 kB2021-05-31