(SDK.113.4.2021) Konkurs na udzielanie pacjentom szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób płuc, udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych (dyżur medyczny)/dodano zawiadomienie o wyniku/

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.4.2021

CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie pacjentom SPZGiCHP szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób płuc, udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych (dyżur medyczny) w SPZGiCHP w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  14.04.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.04.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udzielają zastępca: dyrektora ds. medycznych tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 31.03.2021r.                                                                                                                                                                                                       ZATWIERDZAM

                                                                                                           Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc88 kB2021-03-31
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY (2).docx)FORMULARZ OFERTOWY (2).docx19 kB2021-03-31
Pobierz plik (CCE15042021.pdf)CCE15042021.pdf731 kB2021-04-15