(SDK.113.2.2021) Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa /dodano zawiadomienie o wyniku/

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.2.2021

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów  Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  04.03.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.03.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 22.02.2021r.                                                                                                                                                                                                       ZATWIERDZAM

                                                                                                           Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc72 kB2021-02-22
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY.(1).docx19 kB2021-02-22
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE04032021.pdf)ROZSTRZYGNIĘCIE04032021.pdf2490 kB2021-03-05