(SDK.113.11.2020) Konkurs ofert na udzielanie pacjentom szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej i pulmonologii /dodano zawiadomienie o wyniku/

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.11.2020

CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie pacjentom SPZGiCHP szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej i pulmonologii, połączone z koordynowaniem działalności Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej oraz udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych (dyżur medyczny) w SPZGiCHP w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  05.01.2021 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.01.2021 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udzielają zastępca: dyrektora ds. medycznych tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 16.12.2020r.                                                                                                                                                                                                       ZATWIERDZAM

                                                                                                           Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc88 kB2020-12-16
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY (2).docx)FORMULARZ OFERTOWY (2).docx20 kB2020-12-16
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE113112020.pdf)ROZSTRZYGNIĘCIE113112020.pdf1984 kB2021-01-07