(02/SAR/2020) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w rodzaju konsultacji /dodano zawiadomienie o wyniku/

OGŁOSZENIE nr 02/SAR/2020

z dnia 10.11.2020 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2020r. poz. 295t.j.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w rodzaju:

 • Konsultacje radioterapeutyczne w siedzibie Zamawiającego w ramach konsylium.
 • Konsultacje radioterapeutyczne poza siedzibą Zamawiającego
 • Konsultacje okulistyczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje laryngologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje neurologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje psychiatryczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje dermatologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje kardiologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje i USG ginekologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje chirurgii onkologicznej poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje i zabiegi stomatologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
 • Konsultacje anestezjologiczne i intensywna terapia w godzinach normalnej ordynacji oraz poza normalną ordynacją szpitala w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.
 • Zabezpieczenie lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala w dniach realizacji odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych w siedzibie Zamawiającego.
 • Konsultacje i świadczenia zdrowotne z zakresu torakochirurgii w siedzibie Zamawiającego.
 • Konsultacje pulmonologiczne w ramach domowego leczenia tlenem.
 • Wizyty pielęgniarskie w ramach domowego leczenia tlenem.
 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chorób płuc i gruźlicy w siedzibie Zamawiającego.
 • Medycyna pracy.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Ze szczegółowymi warunki konkursu ofert wraz z załącznikami można zapoznać się w siedzibie SPZGiChP w Olsztynie ul Jagiellońska 78 lub pobrać ze strony internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: KONKURSY. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 25.11.2020 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

 • w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38. 

 • w sprawach formalnych – Główny specjalista Piotr Socha tel. 089- 532 29 84, Specjalista ds. analiz i rozliczeń Ewa Czubkowska 089-532 29 70

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.11.2020 roku o godz. 14.00. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania. 

       

           Zatwierdził: 

Z upoważnienia dyrektora

Teresa Sadowska-Wołkowicka

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (2. Szczegółowe warunki konkursu.doc)2. Szczegółowe warunki konkursu.doc78 kB2020-11-10
Pobierz plik (3 zał. nr 1-formularz ofertowy i oświadczenie.doc)3 zał. nr 1-formularz ofertowy i oświadczenie.doc48 kB2020-11-10
Pobierz plik (7 zawiadomienie o wyniku postępowania.doc)7 zawiadomienie o wyniku postępowania.doc213 kB2020-12-01