(SDK.113.7.2020) Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego /dodano zawiadomienie o wyniku/

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.7.2020

 85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

85141100-9 usługi świadczone przez ratowników medycznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1:  udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów  izby przyjęć oraz pacjentów szpitala w stanach nagłych (uczestnictwo w zespole reanimacyjnym szpitala) w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc.

Zadanie nr 2: udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów  izby przyjęć i szpitala w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc.

Zadanie nr 3:  udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego wobec pacjentów izby przyjęć i szpitala w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  11.09.2020 roku do godz. 10.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.09.2020 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 02.09.2020r.                                                                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                  

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŁĄCZONE IZBA PRZYJĘĆ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŁĄCZONE IZBA PRZYJĘĆ.doc75 kB2020-09-02
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY 3.docx)FORMULARZ OFERTOWY 3.docx18 kB2020-09-02
Pobierz plik (ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU.docx)ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU.docx66 kB2020-09-03
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE IZBA PRZYJĘĆ.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE IZBA PRZYJĘĆ.docx70 kB2020-09-11