(01/SAR/2020) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie: konsultacji ortopedycznych w siedzibie Zamawiającego /dodano zawiadomienie o wyniku/

OGŁOSZENIE nr 01/SAR/2020

z dnia 17.08.2020 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2020r. poz. 295t.j.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie:

konsultacji ortopedycznych w siedzibie Zamawiającego

dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.09.2020r. - do 30.09.2023r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /KONKURSY/. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem  26.08.2020 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

  • w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38. 

  • w sprawach formalnych – specjalista ds. analiz i rozliczeń Piotr Socha

tel. 089- 532 29 84.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania. 

Zatwierdził: 

 Dyrektor

 Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (2. Szczegółowe warunki konkursu lekarze.doc)2. Szczegółowe warunki konkursu lekarze.doc75 kB2020-08-17
Pobierz plik (3. zał. nr 1- formularz ofertowy.doc)3. zał. nr 1- formularz ofertowy.doc37 kB2020-08-17
Pobierz plik (zawiadmonienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadmonienie o wyniku postępowania.pdf149 kB2020-08-26