(SDK 113.5.2020) Konkurs ofert na udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii /Dodano zawiadomienie o wyniku

OGŁOSZENIE NR SDK 113.5.2020

 

CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych (dyżur medyczny) na rzecz pacjentów Samodzielnego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

 Konkurs  zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2020 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Dyrektor Irena Petryna, tel. (89) 532-29-01, a proceduralnych - specjalista ds. kadr Grażyna Czerwińska – tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 06.07.2020r.                    

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc86 kB2020-07-07
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY.(1).docx19 kB2020-07-07
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx93 kB2020-07-15