(SDK 113.3.2020) Konkurs ofert na: udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii na rzecz pacjentów/Dodano zawiadomienie o wyniku

OGŁOSZENIE NR SDK 113.3.2020

 CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii na rzecz pacjentów Samodzielnego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia 14.05.2020 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

 Konkurs  zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.05.2020 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Zastępca dyrektora ds. medycznych – Jacek Owczarczyk, tel. (89) 532-29-38, a proceduralnych - specjalista ds. kadr Grażyna Czerwińska – tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 07.05.2020r.                     

           

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc86 kB2020-05-07
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx19 kB2020-05-07
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx93 kB2020-05-19