(SDK.113.2.2020) 85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki /Dodano zawiadomienie o wyniku

OGŁOSZENIE  NR SDK.113.2.2020

 85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc  w Olsztynie 

  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wobec pacjentów izby przyjęć, pracowni bronchoskopii SPZGiCHP oraz w stanach nagłych (uczestnictwo w zespole reanimacyjnym szpitala) w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia  16.03.2020 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.03.2020 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani  przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 09.03.2020r.                                                                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                   Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc73 kB2020-03-09
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY.(1).docx19 kB2020-03-09
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE PIELĘGNIARKA.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE PIELĘGNIARKA.docx68 kB2020-03-17