(SDK 113.1.2020) Konkurs ofert na: Udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie pulmonologii, alergologii, konsultacje kwalifikujące pacjentów do biopsji, wykonywanie biopsji gruboigłowej... /Dodano zawiadomienie o wyniku

OGŁOSZENIE NR SDK 113.1.2020

CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie pulmonologii, alergologii, konsultacje kwalifikujące pacjentów do biopsji, wykonywanie biopsji gruboigłowej, biopsji cienkoigłowej oraz udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych (dyżur medyczny) pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia 22.01.2020 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.01.2020 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Zastępca dyrektora ds. medycznych – Jacek Owczarczyk, tel. (89) 532-29-38, a proceduralnych - specjalista ds. kadr Grażyna Czerwińska – tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 15.01.2020r.                     

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc87 kB2020-01-15
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY(1).docx19 kB2020-01-15
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx93 kB2020-01-23