(SDK.113.11.2019) Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie pulmonologii oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych (dyżur medyczny)

OGŁOSZENIE NR SDK 113.11.2019

CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie pulmonologii oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych (dyżur medyczny) pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia 09.01.2020 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.01.2020 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Zastępca dyrektora ds. medycznych – Jacek Owczarczyk, tel. (89) 532-29-38, a proceduralnych - specjalista ds. kadr Grażyna Czerwińska – tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 30.12.2019r.                                  Zatwierdzam

                                                                                   Z up. Dyrektora

                                                                                  Naczelna pielęgniarka

                                                                                  Teresa Sadowska Wołkowicka          

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc85 kB2019-12-30
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY(1).docx18 kB2019-12-30
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx92 kB2020-01-10