(SDK.113.9.2019) Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa*** 06.11.2019 Zamieszczono wynik postępowania ***

OGŁOSZENIE NR SDK.113.9.2019

85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia 05.11.2019 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.11.2019 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela Naczelna pielęgniarka Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 28.10.2019r.                                                                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                  Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA).doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA).doc65 kB2019-10-28
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY(1).docx21 kB2019-10-28
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx92 kB2019-11-06