(SDK 113.8.2019) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiodiagnostyki i ultrasonografii pacjentom*** 14.10.2019 Zamieszczono wynik postępowania ***

OGŁOSZENIE NR SDK 113.8.2019

CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiodiagnostyki i ultrasonografii pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia 11.10.2019r. roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.10.2019 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Zastępca dyrektora ds. medycznych – Jacek Owczarczyk, tel. (89) 532-29-38, a proceduralnych - specjalista ds. kadr Grażyna Czerwińska – tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 02.10.2019r.                                  Zatwierdzam

                                                                                   Dyrektora Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc81 kB2019-10-02
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY RTG.docx)FORMULARZ OFERTOWY RTG.docx18 kB2019-10-02
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx97 kB2019-10-14